За нас

Земеделска кооперация за производство и услуги "Тракия" е създадена през 1993 г. и е регистрирана във фирменото отделение на Окръжен съд - Стара Загора с Решение 1419/1993 г. Производствената дейност датира от 1994 г.

ЗКПУ "Тракия" е най-голямата и активна кооперация на територията на община Раднево.

Поземленият фонд на ЗКПУ "Тракия" се простира в землищата на гр. Раднево и (вече бившето) с. Гледачево и е в размер на 11000 дка., от които вече 600 дка собсвеност на кооперацията.

Със започването на новото ръководство се ремонтира сградния фонд, подобриха се и условията по арендните договори както следва:

  • За 1 година – 22%
  • За 5 години – 24%
  • За 10 години – 26%

върху средния добив, като допълнително се раздава по 2 бутилки олио и 7 лв на декар. За контрола върху договорите отговаря Кирилка Ганева, която работи в кооперацията от нейното създаване.

 

ЗКПУ "Тракия" е специализирана в производството на зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури и е лицензирана за производство, заготовка и продажба на семена.

Copyright © 2020 ЗКПУ Тракия