Растениевъдство

ЗКПУ "Тракия" е специализирана в производството на зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури и е лицензирана за производство, заготовка и продажба на семена.
За високите добиви и добрата обработка на земята се грижат  зам. председателят  К.Василев, агрономът К. Коджаб и екипът от механизатори.1234

Copyright © 2020 ЗКПУ Тракия